Medlemsavgift 2017

 

Aktiv medlem

Junior (till och med det år man fyller nitton år) 155 kr

Senior 310 kr

Familj(2 seniorer+samtliga barn till och med 19 år på samma adress) 400 kr

 

Supportmedlem

Enskild person 100 kr

Juridisk person 500 kr

 

Betalning sker till

Bankgironr: 582-4263

Medelande: Namn, personnummer, adress, postnummer, telefonnummer

 

Som aktiv medlem får du

¤ Medlemskap i Sportfiskarna Medlemstidningen Svenskt Fiske 5 nr/år.

 

¤ Personlig olycksfallsförsäkring hos Svedea. Försäkringen gäller under fiskeaktiviteter, samt färd till och från fisket.

 

¤ Möjlighet att teckna sportfiskarnas specialförsäkring för sportfiskebåtar hos Svedea

 

¤ Rabatter hos många redskapshandlare, mot uppvisande av medlemskort.

 

¤ Fina medlemserbjudanden på www.sportfiskarna.se samt i häftet Fiska Gratis.

 

¤ Tillgång till Sportfiskarnas kurs- och lägerverksamhet med inriktning på exempelvis ungdomsledarskap och fiskevård.

 

¤ Rätt att delta i Sportfiskarnas tävlingar.

 

¤ Rätt att närvara, rösta och yttra sig på distriktets årsmöte samt närvaro- och yttranderätt på förbundets kongresser.

 

¤ Rabatterat pris på fiskekort av:

Tisnarens VFVOF:s årskort:

Pris Vanligt 270:- Årskort Trolling 550:-

(Gäller endast vid köp hos Tobias Nylin/ TSFK)

 

¤ Rabatt på föreningens tävlingar:

Vårgäddan 50:-Gösnatta 50:-Höstgäddan 25:-Tisnarborren 50:-

 

¤ Delta på aktiviteter; Föredrags/filmkvällar, information och praktiska övningar kring fiske, motorkunskap, sjövett och allemansrätt

 

Övriga förmåner tillkommer