KM 2020

Registring av fångst

Big three

12-13 September


Fiske, för frihetens skull