Medlemsavgift 2021


Aktiv medlem

Junior (till och med det år man fyller nitton år)                    155 kr

Senior                                                                                     310 kr

Familj(2 seniorer+samtliga barn till och med 19 år på samma adress)             400 kr


Supportmedlem

Enskild person                                                                       100 kr

Juridisk person                                                                       500 kr


Betalning sker till

Bankgironr: 582-4263

Medelande: Namn, personnummer, adress, postnummer, telefonnummer


Som aktiv medlem får du

¤ Medlemskap i Sportfiskarna Medlemstidningen Svenskt Fiske 5 nr/år.


¤ Personlig olycksfallsförsäkring hos Svedea. Försäkringen gäller under fiskeaktiviteter, samt färd till och från fisket.


¤ Möjlighet att teckna sportfiskarnas specialförsäkring för sportfiskebåtar hos Svedea


¤ Rabatter hos många redskapshandlare, mot uppvisande av medlemskort.


¤ Fina medlemserbjudanden på www.sportfiskarna.se samt i häftet Fiska Gratis.


¤ Tillgång till Sportfiskarnas kurs- och lägerverksamhet med inriktning på exempelvis ungdomsledarskap och fiskevård.


¤ Rätt att delta i Sportfiskarnas tävlingar.


¤ Rätt att närvara, rösta och yttra sig på distriktets årsmöte samt närvaro- och yttranderätt på förbundets kongresser.


¤ Delta på aktiviteter; Föredrags/filmkvällar, information och praktiska övningar kring fiske, motorkunskap, sjövett och allemansrätt


Övriga förmåner tillkommer