Styrelsen har enhälligt beslutat att ställa in åsmötet på måndag 13/4 kl 15.00.


Detta med anledning av myndigheternas rekommendaton om begränsning av sammankomster för att hindra smittspridning av coronaviruset Covid-19. 


Styrelsen föreslår att mötet ska ägarum så snart som möjligt när myndigheterna lättat på restriktionerna, helst innan midsommar. Ny kallelse kommer gå ut i enlighet med stadgarna.

Mvh styrelsen