Dataskyddsförordningen

för

Tisnarens sportfiskeklubb


Register över behandling av personuppgifter


Medlems personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefon och mejladress) samlas in enbart för dels administration av medlemskapet och dels användning vid klubbens tävlingar.


Medlemsuppgifterna i sin helhet lämnas därvid vidare till Fritidsfiskarna medan hos klubben sparas enbart namn och telefonnummer samt uppgift om medlemmen är senior eller junior.


För person som inte är medlem samlas vid tävling in namn, ålder, telefonnummer och mejladress för att administrera deltagandet i tävlingen.


Betalning av medlems- och tävlingsavgift innebär ett godkännande av klubbens regler för behandling av personuppgifter.


Dessa uppgifter finns på klubbens hemsida dit en hänvisning ska ske vid dels anmaning att betala medlemsavgift och dels kungörande av tävling.


Inom en månad efter avslutad tävling raderas personens uppgifter.


Förnyar medlem inte sitt medlemskap raderas medlemmens uppgifter.


Personuppgiftsansvarig är föreningen styrelse.


Styrelsen nås genom dess ordförande Tobias Nylin, 073-44 30 444.


Medlem och tävlingsdeltagare har rätt att hos föreningen få tillgång till sina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga, få veta hur länge personuppgifterna ska lagras samt rätt att hos Datainspektionen lämna in klagomål.


Personuppgifterna lagras på dator med krav på lösenord vid inloggning samt med antivirusskydd.


Om föreningen skulle råka ut för en s.k. personuppgiftsincident – t.ex. förlust av datorn – anmäler föreningen detta till Dataskyddsinspektionen inom 72 timmar.


Personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat med Sportfiskarna i januari 2019.


Upprättad den 13 april 2019 av Tommy Lennberg, kassör.