Anmälan

 
 
 
 
 
 
 

Tisnarborren 2019


Datum: Lördag 7 september
Kaptensmöte kl: 7.45 Tävlingstid: 8-17
Lagtävling i Spinnfiske efter abborre (1-3 pers/lag och 1 båt/lag)
Start & Mål: Hävlabadet
C&R-Tävling
Arrangeras av Tisnarens SFK på Tisnarens VFVOF:s vatten


Flytväst eller annat lämpligt flytplagg ska användas. När man hämtar ut sin mätbräda ska alla visa upp sitt flytplagg. Det betyder att samtliga deltagare måste vara på plats vid tävlingsmötet.

Startavgift och Fiskekort
Startavgift: 200:-/pers (medlemmar i Tisnarenssportfiskeklubb betalar 150:-)
Fiskekort för spinnfiske 50:-/pers, uppvisas/löses vid start.
Endast kontant betalning mottages, och gärna med jämna pengar
Årskort gäller på TVFVOF:s vatten
150:- av startavgiften går tillbaka som vinstpott
Överskottet går till Tisnarens sportfiskeklubbs verksamhet

Klasser
Trio abborre - Varje lag ska försöka få ihop så många cm som möjligt på 3 abborrar.
Längsta abborren - Enskilt pris till den deltagare dom fångar längsta abborren. Denna abborren får ingå i trion.

Vinstplan efter antal startande lag

Båt 1-14: 1:a 55% 2:a 25% av vinstpotten, längsta abborren 20%
Båt 15-40 1:a Trio 45%, 2:a Trio 25%, 3:a Trio 15% av vinstpotten, längsta abborren 15%

Regler
Totallängden av de tre längsta abborrarna summeras.
Det lag med flest cm vinner oavsett om antalet godkända fiskar är färre än tre. Vid lika längd vinner det lag med längsta fisk.
Minimimått 25cm
Om det är lika längd vid längsta abborren förstoras bilden på dator och man mäter varje mm med linjal.

Tillåtna metoder är Jerk, Fluga, Vertikal, Pimpel och Spinnfiske med 1 aktivt spö/deltagare och endast konstgjorda beten är tillåtna.
Trolling och ALLT släpfiske efter båt är förbjudet.
Fisken fotograferas med EGEN mobiltelefonkamera mot mätbräda som tillhandahålls vid start.
Fisken ska fotograferas med ”läppen” mot vinkeln och startkortet med siffror man får vid start ska vara väl synligt på bilden. Vinkeln ska vara till vänster på bilden och ryggen på fisken uppåt. Stjärtfenan får tryckas ihop.
Se till att kameran är inställd med rätt tid och datum.

Ej återlämnad bräda debiteras med 250:- och ej återlämnat startkort debiteras med 50:-

Fisken återutsätts snarast efter fotografering.
Bilder på fångst ska på begäran uppvisas för tävlingsledningen.

Fiske i närheten av bryggor är förbjudet. Håll ett rimligt avstånd.

Tiden som gäller är fröken ur. Inlämning av mätbrädor, och inrapportering av fångst sker muntligt till tävlingsledningen där ni anger totalsumman innan kl 17.00 för att gälla. Sedan ska fångst styrkas med bild på begäran. Sekretariatet är öppet 16:45-17.00.

Rapporteringsplikt till tävlingsarrangör om misstanke finns att medtävlande bryter mot regler och/eller fiskar utanför utsatt område

Regelbrott medför diskvalificering.

Samtliga deltagare ska delta på tävlingsmötet kl 7.45 för att få starta. Avprickning och betalning sker mellan kl 7-7.30

Alla som fullgjort sin anmälan genom betalning och haft sin kapten på kaptensmötet godkänner de regler som finns.

Övriga upplysningar
* Lillsjön ingår inte i TVFVOF och då heller inte i tävlingsområdet
*Elmotor är tillåtet
*Kom ihåg flytväst eller annat flytplagg. Det är en billig livförsäkring
*Misstanke om sjöfylleri polisanmäls
*Utrusta båten med belysning när ni ska färdas i mörker
*Ni håller själva reda på ert resultat fram tills ni rapporterar till tävlingsjurin vid målgång

*Dagkort kan lösas via ifiske
*Rapportera gärna era fångster på vår Facebooksida (Tisnarenssportfiskeklubb)
*Karta över tävlingsområdet finns på google maps (https://drive.google.com/open?id=19WPkEYZr2bcxkJgk-o0pfU4DYkc&usp=sharing)

Föranmälan
Krävs senast 1/9 via anmälningsformuläret på vår hemsida. (www.tisnarenssportfiskeklubb.se) och klicka er fram via tävlingar. Ange vem som är kapten, telefonnummer och e-post till denne samt för och efternamn på alla i båten.


Tävlingsjury
Tobias Nylin, Patrick Wiliamsson, Joakim Sundin

Bildgranskare och ersättare
Presenteras vid start

Arrangör
Tisnarenssportfiskeklubb
Tobias Nylin
Tel: 073-4430444
Mail: info@tisnarenssportfiskeklubb.se