Anmälan

Sponsorer

Nylin Fishing

Vårgäddan 2019


4 Maj

Kaptensmöte kl: 7,45 Tävlingstid: 8-16

Lagtävling i Spinnfiske efter gädda (1-3 pers/lag 1båt/lag får användas)

Start & Mål: Hävlabadet

C&R-Tävling

Arrangeras av Tisnarens SFK på Tisnarens VFVOF:s vatten


Startavgift och Fiskekort

Startavgift: 200:-/pers (medlemmar i Tisnarenssportfiskeklubb betalar 150:-)

Fiskekort 50:-/pers, uppvisas/löses vid start. Årskort gäller på TVFVOF:s vatten.

150:- av startavgiften går tillbaka som vinstpott

Endast kontant betalning gäller.

Överskottet går till Tisnarens sportfiskeklubbs verksamhet.


Klasser

Kvintetten: Varje lag ska försöka få ihop så många cm som möjligt på 5 gäddor. Minimimått 60cm.


Längsta Gäddan: Enskilt pris till den deltagare som fångar längsta Gäddan. Denna Gädda får ingå i kvintetten.


Vinstplan: 150:- x antalet startande

Kvintetten 1:a 45%, 2:a 20%, 3:a 10%

Längsta Gäddan: 1:a 25%


Eventuella sponsorpriser fördelas


Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren


Regler

Flytväst/flytoverall är obligatoriskt och ska vid uthämtning av mätbrädor och betalning uppvisas för tävlingsledningen av samtliga deltagare för att få starta. Om någon i laget saknar flytväst diskvalificeras hela laget.


Totallängden av de fem längsta gäddorna summeras.

Det lag med flest cm vinner oavsett om antalet godkända fiskar är färre än fem. Vid lika längd vinner det lag med längsta fisk.


Minimimått 60cm


Om det är lika längd vid längsta gädda förstoras bilden på dator och man mäter varje mm med linjal.


Tillåtna metoder är Jerk, Fluga, Vertikal, Spinn


Elmotor är tillåtet


Fisken fotograferas med EGEN mobiltelefonkamera mot mätbräda som tillhandahålls vid start. Fisken ska fotograferas med ”läppen” mot vinkeln och startskortet med siffror ska vara väl synligt på bilden. Vinkeln ska vara till vänster på bilden och ryggen på fisken uppåt. Stjärtfenan får tryckas ihop.

Se till att kameran är inställd med rätt tid och datum.


Ej återlämnad bräda debiteras med 250:- och ej återlämnat startkort debiteras med 50:-


Fisken återutsätts snarast efter fotografering.


Bilder på fångst ska på begäran uppvisas för tävlingsledningen.


Fiske i närheten av bryggor är förbjudet. Håll ett rimligt avstånd.


Tiden som gäller är fröken ur. Inlämning av mätbrädor, och inrapportering av fångst sker muntligt till tävlingsledningen innan kl 16.00 för att gälla. Sedan ska fångst styrkas med bild på begäran.

Sekretariatet är öppet 15.45-16.00.


Rapporteringsplikt till tävlingsarrangör om misstanke finns att medtävlande bryter mot regler och/eller fiskar utanför utsatt område

Regelbrott medför direkt diskvalificering.


Avprickning och betalning sker mellan kl 6.30-7.30


Samtliga deltagare SKA närvara vid tävlingsmötet kl 7,45 för att få starta.


Alla som fullgjort sin anmälan genom betalning och haft sin kapten på kaptensmötet godkänner de regler som finns.


Övriga upplysningar

Flytväst/flytoverall är obligatoriskt

Endast kontant betalning gäller

Sjökort kan köpas vid start

Lillsjön ingår inte i TVFVO

Endast 1 båt/lag får användas

Misstanke om sjöfylleri polisanmäls

Utrusta båten med belysning om ni ska köra i mörker eller gryning/skymning

Rapportera gärna era fångster på vår Facebooksida (Tisnarenssportfiskeklubb)

Karta över tävlingsområdet finns på Google maps där ni söker på Tisnarenssportfiskeklubb


Föranmälan

Krävs senast 30/4 via anmälningsformuläret här på sidan

Ange vem som är kapten, telefonnummer och e-post till denne samt för och efternamn på alla i båten.

Först till kvarn gäller. Plats för 40 team finns


Tävlingsjury

Tobias Nylin, Patrick Williamson, Joakim Sundin


Bildgranskare och ersättare

Presenteras vid start


Arrangör

Tisnarenssportfiskeklubb

Tobias Nylin

Tel: 073-4430444

Mail: info@tisnarenssportfiskeklubb.se

www.tisnarenssportfiskeklubb.se