Anmälan

 
 
 
 
 
 
 

Gösnatta 2020


18-19 Juli

C&R-Tävling
Arrangeras av Tisnarens SFK på Tisnarens VFVOF:s
Start & Mål: Hävlabruks parkering


Startavgift och Fiskekort
Startavgift: 200:-/pers (medlemmar i Tisnarenssportfiskeklubb betalar 150:-)
Fiskekort trolling 100:-/pers, löses på www.ifiske.se (TVFVOF:s vatten). Årskort gäller på TVFVOF:s vatten
Endast kontant betalning mottages, ha med jämna pengar. Kaptenen ansvarar för att betala för hela laget
Överskottet går till Tisnarens sportfiskeklubbs verksamhet


Klasser
Trion: Varje lag ska försöka få ihop så många cm som möjligt på 3 gösar. Minimimått 60cm

Längsta Gös: Enskilt pris till den deltagare som fångar längsta gös. Denna gös får ingå i trion.


Vinstplan: 150:- x antalet startande
Trion:​ ​1:a 45%​ 2:a 25%​ 3:a 15%
Längsta Gös:​ ​1:a 15%

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren


Start & Mål (anpassat efter rådande coronapandemi)
Kaptenen kommer på sitt lags utsatta starttid och betalar hela lagets startavgift samlat i en pott. Man får då ut sin mätbräda, startkort och instruktioner för tävlingen. Eventuella köp av fiskekort (dagkort trolling) ska ske via www.ifiske.se (TVFVOF:s vatten) i förväg, så vi kan kontrollera att samtliga löst fiskekort. Viktigt är att ingen lämnar sina bilar. Endast kaptenen behöver närvara. ”Tänk drive in”


Målgången sker på liknande vis. Det lag som hämtat ut sin mätbräda först, lämnar också in sitt resultat först via formuläret nedan (fårman vid star) som ni själva fyller i och lämnar in till tävlingsjuryn inom angiven sluttid. Er start och måltid finns angivet högst upp på denna sida och är de tider som gäller. Fröken ur gäller.


Bilder som har med topplaceringar att göra granskas fortlöpande så att lagen sedan kan åka hem. Prisutdelning sker sedan digitalt och priser delas ut efter överenskommelse med berörda lag.

Bryggan vid badstranden får inte användas att förtöja båten vid under start och målgång, utan får endast användas för av och påstigning. Detta görs då på motsatt sida där badstegen finns. Detta för att undvika kontakt med badande.


Regler
Lagtävling i gösfiske . 1-3 pers/lag och 1 båt/lag får användas.
Krav på flytväst gäller under transport och mellan kl 21-06.
De båtar som fiskar under dygnets mörka timmar ska ha minst en fast ljuspunkt monterat på båten som syns från alla håll.


Det lag med flest cm vinner oavsett om antalet godkända fiskar är färre än tre. Vid lika längd vinner det lag med längsta fisk. Om det är lika längd vid längsta gös förstoras bilden och man mäter varje mm med linjal.
Minimimått 60cm.


Tillåtna metoder är Jerk, Fluga, Vertikal, Spinn och Trolling med max 2 spön/deltagare och endast konstgjorda beten är tillåtna. Djuprigg och elmotor är tillåtet


Fisken fotograferas med EGEN mobiltelefonkamera mot mätbräda som tillhandahålls vid start.
Fisken ska fotograferas med ”läppen” mot vinkeln och startkortet med siffror ska vara väl synligt på bilden. Vinkeln ska vara till vänster på bilden och ryggen på fisken uppåt. Stjärtfenan får tryckas ihop. Fisken återutsätts snarast efter fotografering.
Se till att kameran är inställd med rätt tid och datum. Ha även platstjänster aktiverade.


Ej återlämnad bräda debiteras med 250:- och ej återlämnat startkort debiteras med 50:-


Fiske i närheten av bryggor är förbjudet. Håll ett rimligt avstånd.

Rapporteringsplikt till tävlingsarrangör om misstanke finns att medtävlande bryter mot regler och/eller fiskar utanför utsatt område. Boj kommer finnas på gränsen utanför Lyttersta på den spets där gränsen går. Fiske innanför den och mot Lyttersta är förbjudet.


Alkoholhaltiga drycker är förbjudet att dricka under tävlingen. Sjöfylleri polisanmäls.

Regelbrott medför direkt diskvalificering.


Alla som fullgjort sin anmälan genom betalning godkänner de regler som finns.


Övriga upplysningar
* Parkering vid iläggningsrampen i Hävla är förbjudet. Parkering sker vid Häflabruks parkering
* Lillsjön ingår inte i TVFVOF och då heller inte i tävlingsområdet
* Fiske med hullinglösa krokar är något föreningen förespråkar och kan också rekommenderas. (frivilligt)
* Rapportera gärna era fångster på vår Facebooksida (Tisnarenssportfiskeklubb)
* Karta över tävlingsområdet finns på google (Tisnarenssportfiskeklubb)

Tävlingsjury: Tobias Nylin, Patrick Wiliamsson, Joakim Sundin

Bildgranskare och ersättare: Väljs ut vid start och läggs ut på FB sidan för kännedom.

Arrangör: Tisnarenssportfiskeklubb
Tobias Nylin Tel: 073-4430444
Mail: info@tisnarenssportfiskeklubb.se
www.tisnarenssportfiskeklubb.se


Startlista med lagens start och måltid. Respektera era tider. Detta gör vi för att kunna arrangera denna tävling trots coronapandemin.


Start: 11.00-11.10 Mål: 9.00-9.10
1. Old men pikers
2. FullSteamCrew
3. Pyramiden
4. Snipjägarna
5. Nyhem


Start: 11.10-11.20 Mål: 9.10-9.20
6. Björnhugg
7. Kroklösa 2
8. "Jös.Med.3.J"
9. Jatkolas
10. Brungädda / Lets fish movies


Start: 11.20-11.30 Mål: 9.20-9.30
11. Kroklösa
12. Käftsmäll
13. Speedfishing
14. FER
15. Lycka till!


Start: 11.30-11.40 Mål: 9.30.9.40
16. Banan
17. 
18. Big hooks
19. Göst do it!
20. Humle och dumle


Start: 11.40-10.50 Mål: 9.40-09.50
21. Waoow!
22. Big fish
23. Nylin Fishing
24. H.E.P/JJ Pikehunters
25. 


Start: 11.50-12.00 Mål: 9.50-10.00
26. Dävensö
27. Team Michek
28. Mörkhulta
29. Amatörerna
30. Bum Bait


Start: 12.00-12.10 Mål: 10.00-10.10
31. Skriketorparna
32. Ljungströms bygg och montage

33. Sjöulven

34. Tomhänt

35. Isacs slavar


Start: 12.10-12.20 Mål: 10.10-10.20

36. Krantz

37. Finspångarna


Start: 12:10-12.20 Mål: 10.10-10.20

36. Krantz