Anmälan

 
 
 
 
 
 
 

Gösnatta 2020


18-19 Juli

Tävlingsmöte kl: 11,45 Tävlingstid: 12-10

Lagtävling i gösfiske (1-3 pers/lag 1 båt/lag får användas)

Start & Mål: Hävlabadet

C&R-Tävling

Arrangeras av Tisnarens SFK på Tisnarens VFVOF:s


Startavgift och Fiskekort

Startavgift: 200:-/pers (medlemmar i Tisnarenssportfiskeklubb betalar 150:-)

Fiskekort trolling 100:-/pers, uppvisas/löses vid start

Endast kontant betalning  mottages, och gärna med jämna pengar

Årskort gäller på TVFVOF:s vatten

150:- av startavgiften går tillbaka som vinstpott

Överskottet går till Tisnarens sportfiskeklubbs verksamhet

Klasser

Trion: Varje lag ska försöka få ihop så många cm som möjligt på 3 gösar. Minimimått 60cm


Längsta Gös: Enskilt pris till den deltagare som fångar längsta gös. Denna gös får ingå i trion.

 

Vinstplan: 150:- x antalet startande

Trion: 1:a 45%, 2:a 25%, 3:a 15%

Längsta Gös: 1:a 15%


Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren


Regler

Flytväst eller annat flytplagg ska vid uthämtning av mätbrädor och betalning uppvisas för tävlingsledningen av samtliga deltagare för att få starta. Om någon i laget saknar flytväst diskvalificeras hela laget. Krav på flytväst gäller under transport och mellan kl 21-06.


De båtar som fiskar under dygnets mörka timmar ska ha minst en fast ljuspunkt monterat på båten som syns från alla håll.


Totallängden av de tre längsta gösarna summeras.

Det lag med flest cm vinner oavsett om antalet godkända fiskar är färre än tre. Vid lika längd vinner det lag med längsta fisk.

Minimimått 60cm

Om det är lika längd vid längsta gös förstoras bilden på dator och man mäter varje mm med linjal.


Tillåtna metoder är Jerk, Fluga, Vertikal, Spinn och Trolling med max 2 spön/deltagare och endast konstgjorda beten är tillåtna.


Djuprigg och elmotor är tillåtet


Fisken fotograferas med EGEN mobiltelefonkamera mot mätbräda som tillhandahålls vid start.

Fisken ska fotograferas med ”läppen” mot vinkeln och startkortet med siffror ska vara väl synligt på bilden. Vinkeln ska vara till vänster på bilden och ryggen på fisken uppåt. Stjärtfenan får tryckas ihop.


Se till att kameran är inställd med rätt tid och datum.

Ej återlämnad bräda debiteras med 250:- och ej återlämnat startkort debiteras med 50:-


Fisken återutsätts snarast efter fotografering. 


Bilder på fångst ska på begäran uppvisas för tävlingsledningen.

Fiske i närheten av bryggor är förbjudet. Håll ett rimligt avstånd.

 

Tiden som gäller är fröken ur. Inlämning av mätbrädor, och inrapportering av fångst sker muntligt till tävlingsledningen där ni anger totalsumman innan kl 10.00 för att gälla. Sedan ska fångst styrkas med bild på begäran. Sekretariatet är öppet 9:45-10.00.

 

Rapporteringsplikt till tävlingsarrangör om misstanke finns att medtävlande bryter mot regler och/eller fiskar utanför utsatt område

Regelbrott medför direkt diskvalificering.

 

Avprickning, uthämtning av mätbräda och betalning sker mellan kl 11:00-11:30
Samtliga deltagare SKA närvara vid tävlingsmötet kl 11:45 för att få starta

 

Alla som fullgjort sin anmälan genom betalning och deltagit på tävlingsmötet godkänner de regler som finns.

 

Övriga upplysningar

* Lillsjön ingår inte i TVFVOF och då heller inte i tävlingsområdet

* Kom ihåg flytväst eller annat flytplagg. Det är en billig livförsäkring

* Misstanke om sjöfylleri polisanmäls

* Utrusta båten med belysning

* Ni håller själva reda på ert resultat fram tills ni rapporterar till tävlingsjurin vid målgång

* Fiske med hullinglösa krokar är något föreningen förespråkar och kan också rekommenderas. (frivilligt)

* Rapportera gärna era fångster på vår Facebooksida (Tisnarenssportfiskeklubb)

* Karta över tävlingsområdet finns på google (Tisnarenssportfiskeklubb)


Tävlingsjury

Tobias Nylin, Patrick Wiliamsson, Joakim Sundin


Bildgranskare och ersättare

Presenteras vid start


Arrangör
Tisnarenssportfiskeklubb

Tobias Nylin
Tel: 073-4430444
Mail: info@tisnarenssportfiskeklubb.se

www.tisnarenssportfiskeklubb.se