Anmälan

 
 
 
 
 
 
 

Höstgäddan 2020


Datum: 31/10

KL: 6:45-16:15

C&R-Tävling som arrangeras av Tisnarens SFK på Tisnarens VFVOF:s vatten.

Start & Mål: Hävlabruks parkering


Startavgift och Fiskekort

Startavgift: 200:-/pers (medlemmar i Tisnarenssportfiskeklubb betalar 150:-)

Fiskekort trolling 100:-/pers, löses på www.ifiske.se (TVFVOF:s vatten). Årskort gäller på TVFVOF:s vatten

Endast kontant betalning  mottages, ha med jämna pengar. Kaptenen ansvarar för att betala för hela laget.

Överskottet går till Tisnarens sportfiskeklubbs verksamhet


Klasser

Kvintetten: Varje lag ska försöka få ihop så många cm som möjligt på sina 5 längsta gäddor.

 

Längsta gäddan: Enskilt pris till den deltagare som fångar längsta gäddan. (denna får ingå i kvintetten)

 

Vinstplan: 150:- x antalet startande (eventuell vinstskatt betalas av vinnaren)

Kvintetten:                                     1:a 45%             2:a 25%             3:a 15%

Längsta Gäddan:                            1:a 15%


Start & Mål (anpassat efter rådande coronapandemi)

Kaptenen kommer på sitt lags utsatta starttid och betalar hela lagets startavgift samlat i en pott. Man får då ut sin mätbräda, startkort och instruktioner för tävlingen. Viktigt är att ingen förutom kaptenerna närvarar vid start och mål. Övriga medtävlande får snällt vänta i bilen/båten. Endast kaptenen behöver närvara. Va noga med att hålla era start tider.


Målgången sker på liknande vis. Det lag som hämtat ut sin mätbräda först, lämnar också in sitt resultat först via formuläret ni får, som ni själva fyller i och lämnar in till tävlingsjuryn inom angiven sluttid. Kaptenen måste alltså finnas vid målgång inom sin sluttid för att resultatet ska gälla. Er start och måltid finns angivet på flera ställen. Fröken ur gäller.


Eventuella köp av fiskekort (dagkort trolling) ska ske via www.ifiske.se (TVFVOF:s vatten) i förväg, så vi kan kontrollera att samtliga löst fiskekort. Förköp korten kvällen innan start.

Bilder som har med topplaceringar att göra granskas fortlöpande. Endast de lag som har med topp placeringar att göra närvarar vid prisutdelningen.


Bryggan vid badstranden får inte användas att förtöja båten vid under start och målgång, utan får endast användas för av och påstigning.


Regler

Detta är en lagtävling. 1-3 pers/lag och 1 båt/lag får användas.

Krav på flytväst eller annat lämpligt flytplagg gäller under hela tävlingen.

Det laget med flest cm vinner oavsett om antalet fiskar är färre än 5st. Om det är lika längd, vinner det lag med längst fisk. Vid fortsatt lika näst längst fisk och så vidare. Vid lika längd på största fisk förstoras bilden och varje mm mäts med linjal.

 

Minimimått Gädda 60cm


Tillåtna metoder är Jerk, Fluga, Vertikal, Spinn och Trolling med max 2 spön/deltagare och endast konstgjorda beten är tillåtna. Djuprigg och elmotor är tillåtet


Fisken fotograferas med EGEN mobiltelefonkamera mot mätbräda som tillhandahålls vid start.

Fisken ska fotograferas med ”läppen” mot vinkeln och startkortet med siffror ska vara väl synligt på bilden. Vinkeln på brädan ska vara till vänster på bilden och ryggen på fisken uppåt. Stjärtfenan får tryckas ihop. Fisken återutsätts snarast efter fotografering.

Se till att telefonen är inställd med rätt tid och datum. Ha även platstjänster aktiverade.

Ej återlämnad bräda debiteras med 250:- och ej återlämnat startkort debiteras med 50:-

Fiske i närheten av bryggor är förbjudet. Håll ett rimligt avstånd.

 

Rapporteringsplikt till tävlingsarrangör om misstanke finns att medtävlande bryter mot regler och/eller fiskar utanför utsatt område.

 

Alkoholhaltiga drycker är förbjudet att dricka under tävlingen. Sjöfylleri polisanmäls.

 

Regelbrott medför diskvalificering.

 

Anmälan till tävlingen görs på föreningens webbsida senast 25/10. Alla som fullgjort sin anmälan genom betalning och mottagit tävlingsinstruktioner vid start godkänner de regler som finns.

 

Övriga upplysningar

* Parkering vid iläggningsrampen i Hävla är förbjudet. Parkering sker vid Häflabruks parkering intill start.

* Lillsjön ingår inte i TVFVOF och då heller inte i tävlingsområdet

* Fiske med hullinglösa krokar är något föreningen förespråkar och kan också rekommenderas. (frivilligt)

* Rapportera gärna era fångster på vår Facebooksida (Tisnarenssportfiskeklubb)

* Karta över tävlingsområdet finns på google (Tisnarenssportfiskeklubb)

Tävlingsjury: Tobias Nylin, Patrick Wiliamsson, Joakim Sundin

Bildgranskare och ersättare: Väljs ut vid start och läggs ut på FB sidan för kännedom.

Arrangör: Tisnarenssportfiskeklubb, Tobias Nylin Tel: 073-4430444
Mail: info@tisnarenssportfiskeklubb.se              www.tisnarenssportfiskeklubb.se