Anmälan

 
 
 
 
 
 
 

Tisnarborren 2020


Datum: 6 Juni

Tävlingsmöte kl: 7.45 Tävlingstid: 8-17

Lagtävling i Spinnfiske efter abborre (1-3 pers/lag och 1 båt/lag)

Start & Mål: Hävlabadet

C&R-Tävling

Arrangeras av Tisnarens SFK på Tisnarens VFVOF:s vatten


Startavgift och Fiskekort

Startavgift: 200:-/pers (medlemmar i Tisnarenssportfiskeklubb betalar 150:-)

Fiskekort 50:-/pers, uppvisas/löses vid start. (lös gärna dagkort på ifiske för tävlingsdagen)

Årskort gäller på TVFVOF:s vatten.

150:- av startavgiften går tillbaka som vinstpott.

Endast kontant betalning gäller. Ha jämna pengar med er.

Överskottet går till Tisnarens sportfiskeklubbs verksamhet.

 

Klasser

Kvintetten: Totallängden av de 5 längsta abborrarna/lag summeras. Minimimått 25cm

Längsta Abborren: Enskilt pris till den deltagare som fångar längsta abborren. Denna abborre får ingå i kvintetten.

 

Vinstplan efter antal startande lag

Kvintetten:         1:a 45%, 2:a 25%, 3:a 15% och längsta abborren 15% av vinstpotten

 

Regler

Flytväst eller annat lämpligt flytplagg ska användas under hela tävlingen. När man hämtar ut sin mätbräda ska alla deltagare visa upp sitt flytplagg. Det betyder att samtliga deltagare måste vara på tävlingsmötet.

 

Totallängden av de 5 längsta abborrarna summeras. Minimimått 25cm.

Det lag med flest cm oavsett om antalet fiskar är färre än 5 vid lika längd vinner det lag med längst fisk. Om det är lika längd vid längsta gädda förstoras bilden på dator och man mäter varje mm med linjal.

 

Tillåtna metoder är Jerk, Fluga, Vertikal, Pimpel och Spinnfiske med 1 aktivt spö/deltagare och endast konstgjorda beten är tillåtna.

 

Trolling och ALLT släpfiske efter båt är förbjudet.

 

Fisken fotograferas med EGEN mobiltelefonkamera mot mätbräda som tillhandahålls vid start. Fisken ska fotograferas med ”läppen” mot vinkeln och startkortet med siffror ska vara väl synligt på bilden. Vinkeln ska vara till vänster på bilden och ryggen på fisken uppåt. Stjärtfenan får tryckas ihop.

Se till att kameran är inställd med rätt tid och datum.

Fisken återutsätts så fort som möjligt.

Bilder på fångst ska på begäran uppvisas för tävlingsledningen.

Fiske i närheten av bryggor är förbjudet. Håll ett rimligt avstånd.

 

Tiden som gäller är fröken ur. Inlämning av mätbrädor, och inrapportering av fångst sker muntligt till tävlingsledningen där ni anger totalsumman och längsta fisk innan kl 17 för att gälla. Sedan ska fångst styrkas med bild på begäran. Sekretariatet är öppet 16:45-17

 

Rapporteringsplikt till tävlingsarrangör om misstanke finns att medtävlande bryter mot regler och/eller fiskar utanför utsatt område. Regelbrott medför direkt diskvalificering.
Samtliga deltagare SKA delta i tävlingsmötet kl 7,45 för att få starta, avprickning och betalning sker mellan kl 7-7.30

Alla som fullgjort sin anmälan genom betalning och deltagit på tävlingsmötet godkänner de regler som finns.

 

Övriga upplysningar
* Lillsjön ingår inte i TVFVO
* Endast 1 båt/lag får användas
* Misstanke om sjöfylleri polisanmäls

* Ni håller själva reda på ert resultat fram tills ni rapporterar till tävlingsjurin vid målgång
* Utrusta båten med belysning om ni ska köra i mörker eller gryning/skymning

* Fise med hullinglösa krokar är något föreningen förespråkar och kan också rekommenderas. (frivilligt)

* Rapportera gärna era fångster på vår Facebooksida (Tisnarenssportfiskeklubb)
* Karta med gränser över tävlingsområdet finns på Google maps där ni söker på Tisnarenssportfiskeklubb.

 

Föranmälan
Krävs senast 31/5 via anmälningsformuläret på vår hemsida. (www.tisnarenssportfiskeklubb.se). Ange vem som är kapten, telefonnummer och e-post till denne samt för och efternamn på alla i båten.

Först till kvarn gäller. Plats för 40 team finns

 

Med anledning av rådande coronapandemi kommer vi vidta åtgärder för att kunna ro denna tävling i hamn. Samtliga deltagare är skyldiga att hålla sig uppdaterade och följa de åtgärder vi vidtar. Vi kommer följa myndigheternas restriktioner.  Info kommer finnas på hemsidan och FB sidan dagen innan tävling.   

 

Tävlingsjury
Tobias Nylin, Patrick Williamson, Joakim Sundin

Bildgranskare och ersättare
Presenteras vid start

Arrangör
Tisnarenssportfiskeklubb
Tobias Nylin
Tel: 073-4430444
Mail: info@tisnarenssportfiskeklubb.se