Anmälan

 
 
 
 
 
 
 

Gösnatta 2021


24-25 Juli

C&R-Tävling
Arrangeras av Tisnarens SFK på Tisnarens VFVOF:s
Start & Mål: Hävlabruks parkering


Startavgift och Fiskekort
Startavgift: 200:-/pers (medlemmar i Tisnarenssportfiskeklubb betalar 150:-)
Fiskekort trolling 100:-/pers, löses på www.ifiske.se (TVFVOF:s vatten). Årskort gäller på TVFVOF:s vatten
Endast kontant betalning mottages, ha med jämna pengar. Kaptenen ansvarar för att betala för hela laget
Överskottet går till Tisnarens sportfiskeklubbs verksamhet


Klasser
Trion: Varje lag ska försöka få ihop så många cm som möjligt på 3 gösar. Minimimått 60cm

Längsta Gös: Enskilt pris till den deltagare som fångar längsta gös. Denna gös får ingå i trion.


Vinstplan: 150:- x antalet startande
Trion:​ ​1:a 45%​ 2:a 25%​ 3:a 15%
Längsta Gös:​ ​1:a 15%

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren


Start & Mål (vi  har valt att anpassa start och målgång på samma sätt som förra året pga coronapandemin.)
Kaptenen kommer på sitt lags utsatta starttid och betalar hela lagets startavgift samlat i en pott. Man får då ut sin mätbräda, startkort och instruktioner för tävlingen. Eventuella köp av fiskekort (dagkort trolling) ska ske via www.ifiske.se (TVFVOF:s vatten) i förväg, så vi kan kontrollera att samtliga löst fiskekort. Endast kaptenen närvarar vid start och mål. Övriga deltagare väntar i sina båtar/bilar.


Målgången sker på liknande vis. Det lag som hämtat ut sin mätbräda först, lämnar också in sitt resultat först via formuläret nedan (får man vid start) som ni själva fyller i och lämnar in till tävlingsjuryn inom angiven sluttid. Er start och måltid finns angivet  på denna sida och är de tider som gäller. Fröken ur gäller.


Bilder granskas fortlöpande så att lagen sedan kan åka hem om man inte har något med topplacerinar att göra. Prisutdelning sker i anslutning till sista lags sluttid.


Bryggan vid badstranden får inte användas att förtöja båten vid under start och målgång, utan får endast användas för av och påstigning. Detta görs då på motsatt sida där badstegen finns. Detta för att undvika kontakt med badande.


Regler
Lagtävling i gösfiske. 1-3 pers/lag och 1 båt/lag får användas.
Krav på flytväst gäller under transport och mellan kl 21-06.
De båtar som fiskar under dygnets mörka timmar ska ha minst en fast ljuspunkt monterat på båten som syns från alla håll.


Det lag med flest cm vinner oavsett om antalet godkända fiskar är färre än tre. Vid lika längd vinner det lag med längsta fisk. Om det är lika längd vid längsta gös förstoras bilden och man mäter varje mm med linjal.
Minimimått 60cm.


Tillåtna metoder är Jerk, Fluga, Vertikal, Spinn och Trolling med max 2 spön/deltagare och endast konstgjorda beten är tillåtna. Djuprigg och elmotor är tillåtet


Fisken fotograferas med EGEN mobiltelefonkamera mot mätbräda som tillhandahålls vid start.
Fisken ska fotograferas med ”läppen” mot vinkeln och startkortet med siffror ska vara väl synligt på bilden. Vinkeln ska vara till vänster på bilden och ryggen på fisken uppåt. Stjärtfenan får tryckas ihop. Fisken återutsätts snarast efter fotografering.
Se till att kameran är inställd med rätt tid och datum. Ha även platstjänster aktiverade.


Ej återlämnad bräda debiteras med 250:- och ej återlämnat startkort debiteras med 50:-


Fiske i närheten av bryggor är förbjudet. Håll ett rimligt avstånd.

Rapporteringsplikt till tävlingsarrangör om misstanke finns att medtävlande bryter mot regler och/eller fiskar utanför utsatt område. Boj kommer finnas på gränsen utanför Lyttersta på den spets där gränsen går. Fiske innanför den och mot Lyttersta är förbjudet.


Alkoholhaltiga drycker är förbjudet att dricka under tävlingen. Sjöfylleri polisanmäls.

Regelbrott medför diskvalificering.


Anmälan

Anmälan till tävlingen görs på föreningens hemsida www.tisnarenssportfiskeklubb.se senast 18/7. Alla som fullgjort sin anmälan genom betalning och mottagit tävlingsinstruktioner vid start godkänner de regler som finns.


Övriga upplysningar
* Parkering vid iläggningsrampen i Hävla är förbjudet. Parkering sker vid Häflabruks parkering
* Lillsjön ingår inte i TVFVOF och då heller inte i tävlingsområdet
* Fiske med hullinglösa krokar är något föreningen förespråkar och kan också rekommenderas. (frivilligt)
* Rapportera gärna era fångster på vår Facebooksida (Tisnarenssportfiskeklubb)
* Karta över tävlingsområdet finns på google (Tisnarenssportfiskeklubb)

Tävlingsjury: Tobias Nylin, Joakim Sundin

Bildgranskare och ersättare: Väljs ut vid start och läggs ut på FB sidan för kännedom.

Arrangör: Tisnarenssportfiskeklubb
Tobias Nylin Tel: 073-4430444
Mail: info@tisnarenssportfiskeklubb.se
www.tisnarenssportfiskeklubb.se


Startlista med lagens start och måltid. Respektera era tider. Detta gör vi för att kunna arrangera denna tävling trots coronapandemin.


Start: 11.00-11.10 Mål: 9.00-9.10
1. Team Göshugg
2. FullSteamCrew
3. Ljungströms bygg o montage
4. Team banan
5. Björnhugg


Start: 11.10-11.20 Mål: 9.10-9.20
6. Team Target
7. Brickudden
8. LJ Fishingteam
9. Göst do it!
10. Nyhem


Start: 11.20-11.30 Mål: 9.20-9.30
11. Finspångarna
12. Waoow!
13. Team Karatehugg
14.Brutna spön
15. Skriketorparna


Start: 11.30-11.40 Mål: 9.30.9.40
16. Big Hooks
17. Tomhänt
18. Isac’s slavar
19.FER
20. Ljungströms bygg 1


Start: 11.40-10.50 Mål: 9.40-09.50
21. Gösfeber
22. Far&son
23. Pikebusters
24. Käftsmäll
25. Kohagsviken


Start: 11.50-12.00 Mål: 9.50-10.00
26. Jakt och Vildmark
27. Sjöulven
28. Sundin/Nylin Fishing
29.
30.


Start: 12.00-12.10 Mål: 10.00-10.10
31.
32.
33.
34.
35.


Start: 12.10-12.20 Mål: 10.10-10.20
36.
37.
38.
39.
40.