Registrering

Klubbmästerskap 2021


En klubbmästare ska koras.


Medlemskap i Tisnarens sportfiskeklubb krävs.


Det blir en serie på de ordinarie tävlingar TSFK arrangerar.

Man räknar ut ett resultat på de två största fiskarna man fångat på de tävlingar klubben arrangerar. Det måste vara två olika arter som registreras.

Varje cm ger olika poäng på de två arterna och summeras sedan ”BIG TWO”


Minimimått: Gädda 60cm, Gös 60cm, Abborre 25cm


Antingen fiskar man efter den art varje tävling är anpassad för eller annars väljer du helt själv vilken art du fiskar efter.


Observera att de regler som gäller för ordinarie tävling är också de som gäller. Man får alltså inte trolla på de tävlingar det endast är tillåtet med spinnfiske oavsett vilken art du fiskar efter.


Tävlingen är individuell och fångstpersonen ska senast ett dygn efter avslutad ordinarie tävling maila in sin bild på den fångst man vill uppgradera sitt resultat med. Det gör ni via hemsidan och klickar er fram till ”klubbmästerskap” via ”registrera” knappen som kommer finnas på startsidan. På den sidan kommer ni behöva skicka ett mail där ni skriver in följande som meddelande.


Ditt namn, art och fiskens längd i cm.
Inget annat.


Glöm inte bifoga bilden på fisken.


Viktigt är att startnumret syns tydligt på bilden med den fångst man vill rapportera in. Rapportera endast in fisk som förbättrar ditt resultat.


www.tisnarenssportfiskeklubb.se


Tiden som gäller är fröken ur.


Vinnaren utlovas ett riktigt fint pris.


Vid eventuellt lika poäng rankas fisken efter följande ordning. Längsta Gös,

Abborre, Gädda.


Poäng
Gädda: 1 p/cm
Gös: 1,3 p/cm
Abborre: 2,4 p/cm


(Poängen är anpassade efter superzize)


Observera att vi i år troligtvis bara anordnar två tävlingar och därför får man välja ut de två fiskar man vill registrera av gädda, gös eller abborre. Det måste registreras in två arter.